Archives

Blog

Wykop studni głębinowej, a przepisy i pozwolenia

Niekiedy właściciel danego gospodarstwa, zamiast podłączać się do wodociągów, decyduje się wykopać studnię. Przyczyny takiego wyboru mogą być różne. Niewątpliwie jednym z powodów kopania własnej studni jest to, iż czerpanie wody z takiego źródła nie jest obciążone kosztami. Oczywiście na

Jak wybrać pompę głębinową?

Pompa głębinowa jest pompą ciśnieniową, którą stosuje się, jak sama nazwa wskazuje, do pompowania wody z dużej głębokości. Ze względu na swoje zastosowanie urządzenie to przystosowane jest do pracy w wodzie. Jednym z celów, do jakich wykorzystuje się pompy głębinowe,

Ile kosztuje odwiert studni głębinowej?

Budowa studni głębinowej to inwestycja, która zwraca się od 3 do 5 lat. Istnieją przypadki, w których zwrot zainwestowanego w studnię głębinową kapitału zwraca się dużo szybciej. Wszystko zależy od sposobu wykorzystania studni, poprawności dokonanych obliczeń, wyboru miejsca odwiertu. W

Jaką metodą wykonać odwiert studni głębinowej?

W przypadku, kiedy nie ma możliwości przyłączyć obiektu budowlanego do wodociągu, rozwiązaniem okazuje się własna studnia. Najlepszym wyborem w przypadku stałego zaopatrywania gospodarstwa domowego w wodę jest studnia głębinowa. Istnieją dwie metody odwiertu studni głębinowych. W dzisiejszym wpisie postanowiliśmy przybliżyć

Jakie ma znaczenie lokalizacja studni głębinowej?

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, nie zawsze potrzebne jest pozwolenie, czy też zatwierdzenie prawne na odwiert studni. Prawo geologiczne i górnicze mówi wyraźnie, że na wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć

Przewaga wierconych studni głębinowych nad studniami kopanymi

Posiadanie własnej studni to możliwość pobierania darmowej wody. Nie jest to niezbędne w przypadku zwykłego użytkowania małej rodziny, lecz większa liczba osób, podlewanie dużego ogrodu lub inne zapotrzebowanie na wodę sprawia, że studnia może znacząco odciążyć nasze koszty zużycia. Czym