Archives

Blog

Jak wybrać pompę głębinową?

Pompa głębinowa jest pompą ciśnieniową, którą stosuje się, jak sama nazwa wskazuje, do pompowania wody z dużej głębokości. Ze względu na swoje zastosowanie urządzenie to przystosowane jest do pracy w wodzie. Jednym z celów, do jakich wykorzystuje się pompy głębinowe,

Ile kosztuje odwiert studni głębinowej?

Budowa studni głębinowej to inwestycja, która zwraca się od 3 do 5 lat. Istnieją przypadki, w których zwrot zainwestowanego w studnię głębinową kapitału zwraca się dużo szybciej. Wszystko zależy od sposobu wykorzystania studni, poprawności dokonanych obliczeń, wyboru miejsca odwiertu. W

Jaką metodą wykonać odwiert studni głębinowej?

W przypadku, kiedy nie ma możliwości przyłączyć obiektu budowlanego do wodociągu, rozwiązaniem okazuje się własna studnia. Najlepszym wyborem w przypadku stałego zaopatrywania gospodarstwa domowego w wodę jest studnia głębinowa. Istnieją dwie metody odwiertu studni głębinowych. W dzisiejszym wpisie postanowiliśmy przybliżyć

Jakie ma znaczenie lokalizacja studni głębinowej?

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, nie zawsze potrzebne jest pozwolenie, czy też zatwierdzenie prawne na odwiert studni. Prawo geologiczne i górnicze mówi wyraźnie, że na wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć

Przewaga wierconych studni głębinowych nad studniami kopanymi

Posiadanie własnej studni to możliwość pobierania darmowej wody. Nie jest to niezbędne w przypadku zwykłego użytkowania małej rodziny, lecz większa liczba osób, podlewanie dużego ogrodu lub inne zapotrzebowanie na wodę sprawia, że studnia może znacząco odciążyć nasze koszty zużycia. Czym

Sprzęt wykorzystywany do wiercenia studni głębinowych

Studnie można podzielić na dwa rodzaje: kopane i wiercone. Studnie kopane przeważnie sięgają do głębokości około 10 m, co pozwala wydobywać wodę z tzw. pierwszej warstwy. Często jest ona tak zanieczyszczona, że przynosi więcej problemów niż pożytku. Studnia głębinowa umożliwia