Jak wybrać pompę głębinową?

Jak wybrać pompę głębinową?

Pompa głębinowa jest pompą ciśnieniową, którą stosuje się, jak sama nazwa wskazuje, do pompowania wody z dużej głębokości. Ze względu na swoje zastosowanie urządzenie to przystosowane jest do pracy w wodzie. Jednym z celów, do jakich wykorzystuje się pompy głębinowe, jest czerpanie wody ze studni głębinowych. Mogą one służyć tak potrzebom gospodarstwa domowego, jak i różnego rodzaju przemysłu.

Czynniki wpływające na wybór pompy głębinowej

Przy wyborze pompy głębinowej trzeba brać pod uwagę wiele czynników. Jakie są najważniejsze z nich? Przede wszystkim liczą się wymiary studni, w której ma funkcjonować pompa głębinowa. Urządzenie to musi się bowiem zmieścić w wywierconym w ziemi otworze i sięgnąć poziomu, który jest wymagany do zaczerpnięcia wody. Tak więc jeśli chodzi o wymiary studni głębinowej, rolę odgrywa zarówno średnica, jak i głębokość. Pompa głębinowa musi być dostosowana do tych wymiarów. Kolejne czynniki wpływające na wybór pompy głębinowej są związane już nie z samym odwiertem, lecz ze znajdującą się w nim wodą. O doborze urządzenia decyduje zarówno poziom wody w studni, jak i objętość wody, którą zamierza się tłoczyć. O tym, jaką pompę głębinową należy wybrać, decyduje także to, czy do studni przyłączona jest sieć rurociągowa, oraz jakie ma być dokładne zastosowanie pompy głębinowej. Inne modele wyspecjalizowane są bowiem w pobieraniu wody na zapotrzebowanie gospodarstwa domowego, a inne w nawadnianiu czy zraszaniu dużych terenów (na przykład szkółek drzew).

Ważnym czynnikiem decydującym o dobraniu pompy głębinowej do danej studni jest także ciśnienie, pod jakim ma wypływać woda. Nie może być ono ani za niskie, ani za wysokie. Zbyt niskie ciśnienie jest bowiem przyczyną sytuacji, w której woda nie dopływa do wszystkich punktów czerpalnych. Natomiast zbyt wysokie ciśnienie też nie jest dobre – zarówno ze względu na komfort użytkowania instalacji, jak i na możliwość zniszczenia armatury. Optymalne ciśnienie określa się poprzez zwrócenie uwagi na kilka kwestii. Chodzi tu między innymi o odległość studni od budynku, do którego ma dopływać woda, oraz o wysokość tego budynku.

Jak wybrać pompę głębinową?