Ile kosztuje odwiert studni głębinowej?

Ile kosztuje odwiert studni głębinowej?

odwiert studni głębinowej

Budowa studni głębinowej to inwestycja, która zwraca się od 3 do 5 lat. Istnieją przypadki, w których zwrot zainwestowanego w studnię głębinową kapitału zwraca się dużo szybciej. Wszystko zależy od sposobu wykorzystania studni, poprawności dokonanych obliczeń, wyboru miejsca odwiertu. W naszej praktyce często słyszymy pytanie o koszt odwiertu studni głębinowej, stąd pomysł na dzisiejszy temat wpisu. Co warto wiedzieć o odwiercie studni głębinowej? Od czego zależy koszt odwiertu studni? Zacznijmy od przypomnienia, czym jest studnia głębinowa? To pozwoli zobrazować zakres prac, jaki prowadzimy i „składowe” ceny odwiertu.

Czym jest studnia głębinowa?

Studnią głębinową nazywamy studnię wierconą, która sięga od 10 m do nawet 30 m głębokości. Celem wykonania odwiertu na tak duże głębokości potrzebny jest specjalistyczny sprzęt zwany wiertnicami. Aby dokonać prawidłowego montażu pompy głębinowej, kolumny studziennej, wraz z systemem filtrów uzdatniających wodę (opcjonalnie) potrzebne jest odpowiednie przygotowanie gruntu pod studnię głębinową. Trzeba wyznaczyć lokalizację z uwzględnieniem warunków zabudowy typu granica działki, zbiorniki, osadniki itp. Odwiert studni przeprowadzany jest w różnym rodzaju gruntu. Od warunków gruntowo-wodnych panujących na danym terenie zależeć będzie czas trwania odwiertu i poniekąd cena końcowa prac. Im niższy jest poziom warstw wodonośnych o dużej wydajności i dobrej klasie wody tym odwiert może być płytszy i tym samym koszt w rozliczeniu robocizny również może być tańszy. Jeśli jednak sytuacja jest odwrotna: warstwa wodonośna jest głęboko, na dodatek jest mało wydajna, budowa studni głębinowej wymaga wykonania głębszych odwiertów i tym samy koszt odwiertu wzrośnie. Można przyjąć, że metr studni głębinowej to koszt około 120 zł. Zdarza się, że koszt wykonania odwiertu będzie w granicach 100 zł, ale może zdarzyć się, że koszt metra odwiertu wynosić będzie 140-150 zł.

Co zawiera koszt odwiertu studni głębinowej?

W przypadku studni głębinowych wszelkie ceny, z jakimi się klient styka, uwzględniają nie tylko sam odwiert, ale także niezbędne elementy instalacyjne typu rury osłonowe i filtracyjne. Wyznaczenie miejsca lokalizacji studni głębinowej pomagają wyznaczyć badania geologiczne, które mają na celu rozpoznane warunków hydrologicznych i budowy geologicznej miejsca wykonania studni głębinowej. To tak naprawdę realny i rzeczywisty sposób na tanie dokonanie odwiertu studni głębinowej. Badania są w stanie bowiem stwierdzić zasobność warstwy wodonośnej, a także dobrać wszelkie elementy instalacji studni jak: średnica rury, długość filtra, głębokość i jego umiejscowienie.

Kosztów odwiertu nie da się jednoznacznie określić i w każdym przypadku będą inne. Tak jak pisaliśmy, może się okazać, że odwiert będzie kosztował około 140zł, ale w skomplikowanych pod względem hydrologicznym i geologicznym miejscach cena ta może skoczyć do 300 zł. Reasumując, należy przyjąć, założenie, że im warstwa wodonośna jest bliżej powierzchni i jej wydajność jest duża, tym koszty odwiertu będą niższe. A sukces „operacji” zależeć będzie od doświadczenia i praktyki firmy w wykonywaniu odwiertów. My z całą pewnością mamy i jedno i drugie.

Ile kosztuje odwiert studni głębinowej?