Jaką metodą wykonać odwiert studni głębinowej?

Jaką metodą wykonać odwiert studni głębinowej?

Odwiert studni

W przypadku, kiedy nie ma możliwości przyłączyć obiektu budowlanego do wodociągu, rozwiązaniem okazuje się własna studnia. Najlepszym wyborem w przypadku stałego zaopatrywania gospodarstwa domowego w wodę jest studnia głębinowa. Istnieją dwie metody odwiertu studni głębinowych. W dzisiejszym wpisie postanowiliśmy przybliżyć wam pokrótce obie metody: metodę udarowo-obrotową oraz metodę płuczkową.

Odwiert studni metodą udarowo-obrotową

W przypadku wykonywania odwiertu metodą udarowo-obrotową mamy do czynienia z jednoczesną pracą dwóch potężnych urządzeń wiertniczych: połączenia pracy wiertnicy hydraulicznej z młotami wiertniczymi udarowymi. W przypadku podłoża skalnego, twardego podłoża to praktycznie jedyny skuteczny sposób na wykonanie studni głębinowej, która przypomnijmy sobie, nie ma 5, czy też 8 metrów głębokości, bywa, że studnie głębinowe mają po 30 m głębokości. W wyniku pracy młotków wiertniczych wiertnica hydrauliczna wykonuje obroty i uderzenia, rozkrusza skałę, zagłębiając się stopniowo w grunt. Powstające zwierciny są wydobywane na powierzchnię z pewnym opóźnieniem. Celem opróżnienia otworu ze zwiercin należy przerwać prace wiertnicze. Poza młotkiem wgłębnym i wiertnicą w tej metodzie potrzebne jest użycie dodatkowo wysoce wydajnej sprężarki, której zadaniem jest płukanie powstającego otworu. Jak pewnie się domyślacie, użycie wydajnych nowoczesnych sprzętów do odwiertów studni jest stosunkowo drogie, ale tam, gdzie podłoże jest twarde, alternatywna metoda (tańsza) – metoda płuczkowa, nie sprawdzi się.

Odwiert studni metodą płuczkową

Metoda płuczkowa również odbywa się z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu, ale zupełnie odmiennie działającego. Tu zwierciny wydobywane są równocześnie z pogłębianym otworem studni. Do tej metody wykorzystywana jest tzw. płuczka wiertnicza. Może być ona dwojakiego rodzaju, alb wodna, albo wietrzna, przy czym ta pierwsza jest częściej spotykana. Płuczki działają w obiegu zamkniętym. Podczas wiercenia studni, pod dużym ciśnieniem wtłaczana jest woda, która pełni dwie funkcje: chłodzi wiertło oraz wypłukuje zwierciny. To sprawia, że urobek nie osadza się na dnie, a sam czas odwiertu, dzięki jednoczesnemu „oczyszczaniu” otworu, skraca się.

Jak dokonać wyboru metody odwiertu studni?

Celem wybrania odpowiedniej metody odwiertu należy przed rozpoczęciem prac przeprowadzić badania geologiczne, czyli tzw. rozpoznanie geologiczne. Pozwoli to poznać rodzaje warstw wodonośnych występujących na danym terenie oraz oszacować, na jakiej głębokości znajduje się tzw. woda wgłębna. Woda wgłębna zwykle znajduje się na głębokości około 15 m (zdarza się jednak, że również na 30 m) i „przykryta” jest warstwami nieprzepuszczalnej ziemi, co dość dobrze chroni zasoby wody przed skażeniami organicznymi, szczególnie pochodzenia rolniczego.

Jaką metodą wykonać odwiert studni głębinowej?