Wykop studni głębinowej, a przepisy i pozwolenia

Wykop studni głębinowej, a przepisy i pozwolenia

Niekiedy właściciel danego gospodarstwa, zamiast podłączać się do wodociągów, decyduje się wykopać studnię. Przyczyny takiego wyboru mogą być różne. Niewątpliwie jednym z powodów kopania własnej studni jest to, iż czerpanie wody z takiego źródła nie jest obciążone kosztami. Oczywiście na początku trzeba zainwestować pewne środki w wykopanie studni, a później w jej konserwację. Jednak przy odpowiednim zużyciu wody posiadanie własnej studni może okazać się korzystne z perspektywy finansowej.

Jak ma to miejsce w przypadku innych robót budowlanych, wykop studni głębinowej związany jest z koniecznością spełnienia odpowiednich formalności. Nie jest jednak jednoznaczne, czy wykop studni głębinowej wymaga pozwolenia na budowę, czy tylko zgłoszenia. Przepisy zawarte w Prawie budowlanym dopuszczają bowiem różne interpretacje. W praktyce wiele zależy od tego, jak do danych przepisów podejdzie konkretny organ administracyjny.

Jak interpretować przepisy?

Zgodnie z Prawem budowlanym, czyli z ustawą, która reguluje kwestie związane z wykonywaniem robót budowlanych, istnieją pewne czynniki decydujące o tym, czy wykop studni wymaga pozwolenia, czy też nie. Otóż wedle tej ustawy pozwolenia na budowę nie potrzebują ujęcia wodne śródlądowe powierzchniowe, których wydajność nie przekracza 50 m3/h, oraz obudowy wód podziemnych. Studnia głębinowa nie jest ujęciem wody śródlądowej powierzchniowej. Zgodnie z ustawą sam wykop studni głębinowej wymaga więc pozwolenia na budowę, natomiast sporządzenie obudowy (części nadziemnej) – nie. Jest to dość nietypowa sytuacja, bo trudno o to, by wykonanie studni nie wiązało się z powstaniem jakiegoś rodzaju obudowy. Tak więc jeśli tylko w projekcie studni zawarte będą plany tak odnośnie podziemnej, jak i nadziemnej części konstrukcji, można się spodziewać, że zajdzie konieczność postarania się o pozwolenie na budowę. Natomiast jeśli z jakichś przyczyn etapy wznoszenia studni zostają rozdzielone i wykonanie nadziemnej obudowy będzie zawarte w innym projekcie niż stworzenie wykopu, to w takim przypadku prawo nie będzie wymagać pozwolenia na budowę.

Wykop studni głębinowej, a przepisy i pozwolenia