Jak długo trwa odwiert studni?

Jak długo trwa odwiert studni?

Odwiert studni

Studnia przydomowa jest rozwiązaniem doskonałym w miejscach odległych od miejskiej sieci wodociągowej, w których powstaje dom, i który trzeba zaopatrzyć w wodę. Obok pompy ciepła, przydomowej oczyszczalni ścieków oraz paneli fotowoltaicznych, oraz przydomowej elektrowni wiatrowej, pozwalają na uczynienie z budynku, obiektu niemal samowystarczalnego.

Należy jednak pamiętać, że wykonanie studni obwarowane jest odpowiednimi przepisami, zaleceniami, a samo jej wykonanie jest różne, zależnie od przyjętych rozwiązań. Należy w tym celu wynająć odpowiednią firmę, jak Solarbek, która specjalizuje się w wykonawstwie tego typu rozwiązania, od projektu po przyłączenie wody do domu. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem studnia nie może być bliżej granicy działki oraz przydrożnego rowu na mniej niż 5 metrów. W przypadku wykonania przydomowej kanalizacji opartej o oczyszczalnię ścieków studnia nie może być bliżej od przewodu rozpuszczającego niż 30 metrów, a od budynków inwentarskich bliżej niż 15 metrów. A od kanalizacji lokalnej czy wybiegu dla zwierząt na nieutwardzonej powierzchni bliżej niż 70 metrów. Względy te, ujęte przepisami, dotyczą także bezpośrednio bezpieczeństwa domowników, i mają chronić źródło wody pitnej przed zatruciem bakteriami pochodzenia gospodarczego. Przepisy prawa budowlanego regulują również kwestię pozwoleń na budowę studni. W przypadku studni wykopanej na głębokość 30 metrów, której wydajność sięga 5 metrów sześciennych na dobę, pozwolenie na jej wykonanie nie jest wymagane. Gdy jednak odwiert jest głębszy, a wydajność studni przekracza 5 metrów, o takie pozwolenie należy wystąpić. W zależności od rozwiązania stosuje się w studniach różne pompy. Jedną z nich jest pompa samozasysająca, charakteryzuje się ona niskim ciśnieniem, ale jej wydajność sięga do 8 metrów. Pompy zatapialne są innym rodzajem rozwiązania, sięgając do 10 metrów głębokości. Pompy głębinowe czerpią wodę z dowolnej głębokości. Dla bezpieczeństwa użytkowników sieci warto zastosować filtrację wody, mechaniczną, węglem aktywnym czy filtrami odwróconej osmozy. Wówczas będzie można być pewnym, że spożywana woda będzie stu procentowo czysta.

Ile trwa odwiert?

Wykonanie studni głębinowej, jak każdej inwestycji, zajmuje trochę czasu. Czas ten jest poświęcany w pierwszej kolejności względom technicznym, takim jak uzyskanie stosownych pozwoleń na wykonanie studni, wykonanie projektu uwzględniającego badania geologiczne. Ten czas jest różny, sięga nawet 90 dni, jednak jeśli już formalności są załatwione, pozostaje zastanowić się, jaki jest czas wykonania odwiertu studni. Jej wykonanie i czas zależne są kolejno od warunków gruntu oraz głębokości odwiertu. Jest to sprawa bardzo indywidualna, jednak przy dobrych warunkach, z użyciem odpowiedniego sprzętu, samo wykonanie odwiertu odpowiedniej firmie zajmuje nawet jedyne 3 godziny. Po tym czasie można przejść do dalszej realizacji inwestycji, czyli wykonaniu studni i przyłączy do domu.

Jak długo trwa odwiert studni?