Sprzęt wykorzystywany do wiercenia studni głębinowych

Sprzęt wykorzystywany do wiercenia studni głębinowych

wiercenie studni głębinowej

Studnie można podzielić na dwa rodzaje: kopane i wiercone. Studnie kopane przeważnie sięgają do głębokości około 10 m, co pozwala wydobywać wodę z tzw. pierwszej warstwy. Często jest ona tak zanieczyszczona, że przynosi więcej problemów niż pożytku. Studnia głębinowa umożliwia wydobywanie wody z dużo większej głębokości. Jednak jej wykopanie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu.

Różnice między studnią kopaną a studnią głębinową

Tradycyjne studnie wykonywało się ręcznie poprzez kopanie oraz umieszczanie kolejnych kręgów betonowych. Praca była ciężka, żmudna i długotrwała. Współczesne technologie pozwalają wykonać studnie, w których można czerpać wodę z głębokości 15 do 20 m. Woda jest zdatna do picia i nie ma takich zanieczyszczeń, jakie często można znaleźć w studni kopanej. Na studnię głębinową składa się rura osłonowa docierająca do warstwy wodonośnej, rura filtracyjna umieszczona w tej warstwie, obudowa nośna, zawór odcinający oraz pompa tłocząca. Jest to element niezbędny w studniach powyżej 8 m. Jeśli chcemy wykonać studnię głębinową, podstawą jest utwardzenie terenu w promieniu około 1 m i wykonania 2% spadku w kierunku planowanego odwiertu.

Wykonanie odwiertu

Pracownicy zajmujący się studnią powinni także przeprowadzić badania geologiczne, które pozwolą ustalić głębokość poszczególnych warstw wodonośnych i odwiertów, jakie trzeba będzie wykonać. Miejsce na studnię głębinową ograniczone jest również przez szereg przepisów prawnych, z którymi trzeba się zapoznać, jeśli nie chcemy mieć związanych z tym przykrych konsekwencji. Otwór wykonuje się przy użyciu specjalnej wiertnicy. Koszt i czas potrzebny na wykonanie odwiertu zależny jest od wielu czynników. Jednak jest nieporównywalnie niższy niż ręczne kopanie. Można przyjąć, że odwiert wykonany metodą płuczkową wierconą do głębokości 30 m potrwa około 4 godzin z założeniem rur i rur osłonowych. Cena za tzw. robociznę także będzie dużo niższa niż samodzielne kopanie studni przez wiele dni.

Studnia głębinowa to nie tylko dziura w ziemi

Poza wykonaniem samego odwiertu trzeba także uwzględnić inne prace jak np. zasypanie rury filtracyjnej żwirem czy podłączenie studni do instalacji domowych. W tym celu może być potrzebna koparka, a także wywrotka umożliwiająca transport materiałów sypkich. Na wykonanie studni głębinowej składa się wiele prac wymagających specjalistycznego sprzętu. Dlatego najlepiej jest skorzystać z kompleksowej usługi, która obejmie nie tylko wykonanie odwiertu, ale także wykonanie całej studni, przyłączenie jej do domu, pomoc w doborze odpowiednich produktów, przeprowadzenie badań geologicznych itp.

Sprzęt wykorzystywany do wiercenia studni głębinowych