Przewaga wierconych studni głębinowych nad studniami kopanymi

Przewaga wierconych studni głębinowych nad studniami kopanymi

studnia głębinowa

Posiadanie własnej studni to możliwość pobierania darmowej wody. Nie jest to niezbędne w przypadku zwykłego użytkowania małej rodziny, lecz większa liczba osób, podlewanie dużego ogrodu lub inne zapotrzebowanie na wodę sprawia, że studnia może znacząco odciążyć nasze koszty zużycia. Czym charakteryzują się studnie głębinowe i kopane oraz które z nich bardziej opłaca się wykonać?

Studnie kopane

Jest to rodzaj studni tradycyjnych. Wykonuje się je poprzez kopanie dołu, w którym umieszcza się kolejne kręgi. Ze względu na pracę bez użycia specjalistycznych maszyn osiągają głębokość do 10 m. W ten sposób mamy dostęp do pierwszej warstwy wodonośnej. Z takich studni woda często pobierana jest ręcznie, lecz powyżej 8 m głębokości trzeba zainwestować w pompę. Niewielka głębokość sprawia, że woda często zawiera w sobie zanieczyszczenia mikrobiologiczne i chemiczne, które przenikają przez powierzchniowe warstwy gleby. Przez to często jest ona niezdatna do picia zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Dlatego oprócz budowy studni i ewentualnego zakupu pompy trzeba także zainwestować w urządzenia uzdatniające. Studnia kopana będzie odpowiednia do podlewania ogrodu, lecz ze względu na niskiej jakości wodę może być nieopłacalna wtedy, gdy chcemy ją podłączyć do domowej instalacji. Wadą jest również to, że istnieje możliwość jej wyschnięcia.

Wiercone studnie głębinowe

Nowoczesne maszyny umożliwiają wykonanie studni głębinowej, która może przekroczyć 20 m głębokości. W tym przypadku musimy zapłacić za wynajem maszyn, pracę operatorów, poszczególne elementy konstrukcyjne lub za całościowe wykonanie takiej studni. Jednak jej budowa przeważnie nie jest tak problematyczna jak ręczne wykopanie i zajmuje tylko kilka godzin. Studnia wiercona czerpie wodę z dużo głębszej warstwy wodonośnej, która znajduje się pod kilkoma nieprzepuszczalnymi warstwami. Dzięki temu woda jest bezpośrednio zdatna do picia, a więc można wykorzystać ją nie tylko do podlewania, ale również na potrzeby gospodarstwa domowego czy rolnego. Jest to także doskonałe rozwiązanie w miejscach słabo zurbanizowanych, w których zamierzamy stworzyć punkt agroturystyczny, ośrodek wypoczynkowy, hotel czy kemping. Płytsze studnie kopane nie potrzebują pompy do poboru wody. W przypadku studni głębinowych jej zakup jest niezbędny.

Charakterystyka poszczególnych warstw wody

Najbliżej powierzchni ziemi znajduje się woda zaskórna. Bez problemu dostają się do niej zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego. Studnie kopane sięgają wód gruntowych. Nie są one narażone na zewnętrzne nieczystości tak bardzo jak wody zaskórne, jednak płytkie położenie sprawia, że ich jakość przeważnie jest niska lub co najmniej wątpliwa. Dopiero odwierty wykonywane na potrzeby studni głębinowej pozwalają osiągnąć wodę głębinową, która jest zdatna do picia. O głębokości odwiertu powinny zadecydować badania geologiczne, które ustalą, gdzie dokładnie znajdują się poszczególne warstwy wody i jaka jest ich miąższość. To z kolei pomaga wyliczyć średnicę rury, długość filtra i głębokość jego posadowienia.

Przewaga wierconych studni głębinowych nad studniami kopanymi