Wiercenie studni głębinowej a prawo budowlane

Wiercenie studni głębinowej a prawo budowlane

Wiercenie studni głębinowej

Każdy budynek mieszkalny musi mieć dostęp do bieżącej wody. W standardowych przypadkach domy przyłączane są do instalacji wodno-kanalizacyjnej, skąd mogą czerpać wodę. Zdarzają się jednak wyjątkowe przypadki, gdy nie ma możliwości, aby wykonać przyłącze do ogólnej instalacji. Co więcej, coraz częściej właściciele posesji decydują się na stworzenie własnej, niezależnej studni do czerpania wody. W takich przypadkach studnia głębinowa to jedno z najlepszych, a jednocześnie najbardziej ekonomicznych rozwiązań.

Decydując się na wiercenie studni głębinowej, trzeba jednak dopełnić wszystkich niezbędnych formalności wynikających z prawa budowlanego.

Przepisy budowlane a studnia głębinowa

Przede wszystkim należy pamiętać, że budowa studni podlega przepisom prawa budowlanego, prawa wodnego i prawa geologicznego i górniczego. Trzeba przy tym zauważyć, że prawo budowlane determinuje wyłącznie kwestie związane z lokalizacją odwiertu oraz odległością od granicy działki. Pozostałe przepisy prawne dotyczą przede wszystkim kwestii rozpoczęcia prac nad studnią.

Studnia głębinowa czasami wymaga wyłącznie zgłoszenia budowy, a niekiedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia. Wszystko zależy od głębokości i wydajności. Jeśli studnia jest głęboka do 30 metrów, a jej wydajność nie przekracza 5 m3 na dobę, wystarczy jedynie zgłosić fakt budowy. Jeżeli jednak głębokość studni przekracza 30 metrów, a wydajność jest większa niż 5 m3 na dobę, należy uzyskać specjalne pozwolenie wodno-prawne na wykop.

Jak uzyskać pozwolenie? Należy wypełnić wniosek i dołączyć do niego dokumentację geologiczną. Niezbędne będą również rysunki wyznaczające dokładną lokalizację studni na działce, a także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Trzeba pamiętać, że wiercenie studni głębinowej musi odbywać się zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka nie jest objęta takim planem, niezbędne jest przedstawienie decyzji o warunkach zabudowy. Warto również wziąć pod uwagę fakt, że czasami organy administracyjne mogą wymagać dodatkowych dokumentów związanych z prawem miejscowym. Warto wcześniej dowiedzieć się, jakie dokumenty są niezbędne w konkretnym przypadku.

Wiercenie studni głębinowej a prawo budowlane