Studnia głębinowa czy kopana – którą wybrać?

Studnia głębinowa czy kopana – którą wybrać?

Studnia głębinowa czy kopana

Budowa studni to inwestycja, na którą decyduje się coraz więcej osób, najczęściej właściciele działek bez dostępu do sieci wodociągowej, ale nie tylko. Własną studnię chcą mieć również posiadacze domów jednorodzinnych czy gospodarstw rolniczych, którzy chcą uniezależnić się od dostawcy wody.

Studnie możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

Różnice są dość zasadnicze i ujawniają się nie tylko w głębokości i wydajności studni, ale również jakości wody oraz późniejszym przeznaczeniu ujęcia wodnego.

Specyfika studni kopanej

Studnia kopana jest płytka, najczęściej sięga do pierwszego poziomu wodonośnego. Kopie się ją do średnio 10 m pod powierzchnię terenu. Z tego też powodu trzeba liczyć się z tym, że woda czerpana z płytkich warstw może być zanieczyszczona różnymi substancjami, które przenikają do gleby. Taka woda w większości przypadków nie nadaje się do picia. Uzdatnienie jej jest możliwe, ale najczęściej wiąże się ze sporymi kosztami.

Równie płytką studnią jak studnia kopana jest tzw. abisynka. Wykonuje się ją wyłącznie na gruncie piaszczystym. Zwykle stosowana jest wyłącznie do pozyskiwania wody do podlewania roślin.

Specyfika studni głębinowej

Jeśli zależy nam na wydajnej studni, która zapewni nam wodę zdatną do picia, najlepszym rozwiązaniem będzie studnia głębinowa. To rozwiązanie dedykowane przede wszystkim gospodarstwom domowym. Często stosowane jest również przy gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach, na działkach rekreacyjnych czy przy gospodarstwach rolnych.

W przypadku studni głębinowej studnia czerpana jest z dużej głębokości, średnio 15-20 m pod powierzchnią terenu. Na tej głębokości znajdują się warstwy wodonośne przykryte kilkoma warstwami gruntu nieprzepuszczalnego, zatem woda nie jest zanieczyszczona, jak w przypadku studni kopanej. Co więcej, studnia ta jest wydajniejsza, ponieważ zasoby wody są większe.

Studnie głębinowe budowane są tzw. metodą wiercenia. Budową studni wierconych zajmują się profesjonalne firmy, które posiadają specjalny sprzęt, a także fachowców, którzy potrafią je obsługiwać. Trzeba również pamiętać, że w przypadku studni, których głębokość przekracza 30 m lub zużycie wody jest większe niż 5 m3 na dobę, niezbędne jest również uzyskanie odpowiednich pozwoleń na budowę.

Studnia głębinowa czy kopana – którą wybrać?